-En enklere vei til en mesterlig firmaprofil

ProfilOffice – side 3

Klikk på sideknappene i ProfilOffice under her for å se hva de forskjellige sidene inneholder.

Internettsider

Her har vi samlet sammen linker til internettsider som kan være kjekk og ha.

 • Lovdata
 • Bedin
 • Brønnøysundregistrene
 • FFV - Fagrådet for våtrom
 • Forbrukerportalen
 • Kommunene - Norge.no

 

Og mange flere.

 • NAV
 • Office hjelpesider
 • Statens bygningstekniske etat
 • Aktuelt • helsenett.no
 • Miljøfyrtårn
 • PC World
Kundeavtaler etc

Her ligger noen avtale maler, samt et en kalkulator for byggebudgett.

 • Avtale om oppføring av bolig
 • Avtale om tjenester på fast eiendom
 • Avtale om tjenester på løsøre
 • Byggebudsjett

 

Timelister etc

Her er praktiske lister laget i Excel.

 • Multiliste
 • timeliste prosjekt
 • ukeliste -1 uke
 • ukeliste -2 uker

 

Ansatte

Her finner du alt du trenger for personalet.

 

 • Arbeidskontrakt
 • Oppsigelse i flere varianter
 • Lønnslipp
 • Mannskapslister
 • Timelister
 • Permiteringsvarsel
 • Sluttattest
 • Egenmelding

Og alt åpnes direkte i Word og Excel.

 

Reise og bilhold

Her har vi laget til det du trenger for reise og bilhold i firmaet.

 

 • Kjøregodtgjørelse
 • Reiseregning
 • Bilregnskap

 

Dette er laget i Exel, og regner automatisk ut riktige beløp.

Alle satser er til en hver tid oppdaterte etter statens regulativ.

Og alt åpnes direkte i Word og Excel.

 

Kontorhold

Til og med ryggmaler til permer og brevordnere finnes i ProfilOffice.

 

 • Brevordner
 • Ryggpermer

 

Disse er laget i Word, og er enkle å bruke. De er ferdige med klippemerker slik at du får den størelsen som passer på første forsøk.

Og alt åpnes direkte i Word og Excel.

 

Diverse skjema og kontrakter

Her finner du litt forskjellig av det man trenger fra tid til annen.

 

 • Avviksvarsel
 • Årsberetninger
 • Leiekontrakter
 • Beregning av lånekostnader
 • Begjæring om utlegg
 • Fraktbrev

 

...Og flere andre.

Og alt er laget i, og åpnes direkte i Word og Excel.

 


ProfilOffice er et enkelt «klikk og bruk» program til din PC. Med ProfilOffice får du skreddersydde dokumentmaler med DIN firmaprofil. Vi lager alt, så det er klart for deg å bare skrive i vei.

 • Ikke noe å «sette opp»
 • Krever ingen forkunnskaper
 • Proffe utskrifter fra din PC